Kaip aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumą spręs darbdaviai?

Vis labiau aiškėja, kad aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumą spręsti vien tik ieškant naujų specialistų – nebepakanka. Kasmetinėje Užimtumo tarnybos darbdavių apklausoje – kas penktas darbdavys prognozuoja, kad šiais metais susidurs su talentų išlaikymo organizacijoje sunkumais. Didžiausius iššūkius patirs informacijos ir ryšių sektorius. Šiame sektoriuje galimus sunkumus siekiant išlaikyti talentus įmonėje numato kas antras darbdavys (52,6 proc.).

Dažniausiai minimi talentų išlaikymo sprendimai - kompleksinės motyvacinės sistemos, saviraiškos galimybės, organizacijos kultūrinio identiteto įtvirtinimas, emocinės kolektyvo savijautos užtikrinimas bei nuolatinio tobulėjimo užtikrinimas.

Darbdaviai, kurie patiria sunkumus dėl talentų išlaikymo, labiau nusiteikę investuoti į darbuotojų mokymą, jų kompetencijų ugdymą. Net 37,2 proc. darbdavių, numatančių sunkumus dėl talentų išlaikymo, ketina skirti lėšų darbuotojų mokymui ir 27,2 proc. tų, kuriems šis iššūkis nėra labai aktualus.

 

Darbdavių apklausoje dalyvavo 2,6 tūkst. šalies įmonių ir įstaigų, kuriose dirba 115,7 tūkst. darbuotojų. Apklausa vyko 2022 m. spalį-lapkritį. Darbdavių apklausos duomenys skelbiami Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje